תוכניות מלגה לפרק זמן קצר בנורדריין-ווסטפליה -עבור סטודנטים מישראל, מהרשות הפלסטינית ומממלכת ירדן

בחודש מאי 2004 חתמה מדינת המחוז נורדריין-ווסטפליה עם מדינת ישראל על הסכם להעמקת שיתוף הפעולה הדו-צדדי בתחומי המדע, המחקר והעברת טכנולוגיות. במסגרת חלק מהסכם זה הוכנסה תוכנית מלגה לפרק זמן קצר עבור סטודנטים ישראלים בעלי מיומנות גבוהה, אשר במסגרתה ישהו עד לפרק זמן של שלושה חודשים בבתי ספר גבוהים ברחבי נורדריין-ווסטפליה.

מטרת התוכנית עבור סטודנטים ישראלים:
הסטודנטים אמורים להכיר במהלך שהותם את תבנית המחקר ואת מערכת בתי הספר הגבוהים בנורדריין-ווסטפליה ותוך כדי כך להקים קשרים ורשתות בין בתי הספר הגבוהים בישראל ובנורדריין-ווסטפליה. בצורה זו אמורים להיווצר שיתופי פעולה מדעיים חדשים וכן המשך חיזוק שיתופי פעולה קיימים. בנוסף לזאת יוכלו בתי הספר הגבוהים להכיר אנשי מדע צעירים מצטיינים מישראל ולגייסם עבור השתלמות נוספת מטעמם.

אפשרויות עבודה וכיסוי הוצאות:
מקבלי המלגה יזכו באפשרות לערוך עבודות מחקר (כגון מדידות, חישובי מודלים, מחקרים בארכיונים, מחקרים דמוסקופיים) במוסדות המחקר של בתי ספר גבוהים, אשר רלבנטיות לצורך הכנת עבודות תואר ראשון או תואר שני. לרשות מקבלי המלגה עומדים אמצעים לכיסוי הוצאות נסיעה ולינה, ביטוח, מחייה וכן כרטיס לתחבורה ציבורית.

אחראי מיזם:
אוניברסיטת היינריך היינה, דיסלדורף; מנהל מיזם: Dr. Anne Gellert


תוכנית מלגה עבור סטודנטים ישראלים

כמו כן מציעה ממשלת מדינת המחוז נורדריין-ווסטפליה תוכניות למלגות עבור סטודנטים בעלי הכשרה מיומנת מהרשות הפלסטינית (מאז שנת 2007) ומממלכת ירדן (מאז שנת 2010), אשר גם הן מנוהלות על ידי אוניברסיטת היינריך היינה, דיסלדורף. לתשומת לב: המסמכים הנדרשים נמצאים כאן בהמשך.

תוכנית מלגה עבור סטודנטים מהרשות הפלסטינית

 
תוכנית מלגה עבור סטודנטים מממלכת ירדן

בשיתוף עם