שותפויות עם בתי ספר בישראל וברשות הפלסטינית


על רקע מאורעות ההיסטוריה המשותפת חשוב עבור ממשלת מדינת המחוז נורדריין-ווסטפליה לקדם במיוחד את החילופין בין בתי ספר בנורדריין-ווסטפליה לבתי ספר בישראל. מאז שנת 2006 נכללים שוב אמצעי סיוע כספיים בתקציב מדינת המחוז נורדריין-ווסטפליה לצורך העמקת השותפויות הקיימות בין בתי ספר ולצורך מימון הקמתן של שותפויות חדשות.

כעת קיימות בנורדריין-ווסטפליה כ- 50 שותפויות רשמיות עם בתי ספר מישראל ברמות שונות.

לצורך המשך החיזוק נסמכת תוכנית המשרד לבתי ספר ולהשתלמויות של מדינת המחוז נורדריין-ווסטפליה על שלושה יסודות:

עבור בתי הספר קיימת האפשרות -

  • להשתתף בתחרות מטעם מדינת המחוז המתקיימת מדי שנה; -במסגרת תחרות זו ותחת מוטו המתחלף מדי שנה מוענק מימון לקבוצות תלמידים, וזאת לצורך יישום המיזם וכן בתור השתתפות בהוצאות הנסיעה המתוכננת לישראל.
  • להגיש בקשה על מנת לקבל השתתפות בהוצאות הנסיעה עבור תלמידים מנורדריין-ווסטפליה.
  • להגיש בקשה למימון ביקורי הכנה במטרה ליזום שותפות חדשה עם בית ספר בישראל.


המפגשים מסייעים בקרב שני הצדדים לבניית הבנה הדדית וליצירת קשרים ידידותיים לטווח ארוך. במסגרת ההכנה לחילופי התלמידים עם ישראל, עוסקים התלמידים בנושאים מוגדרים מן העבר (השואה) ומן ההווה (כגון המצב הביטחוני בישראל וברשות הפלסטינית, דת, משפחה, תרבות פנאי וכדומה). במיוחד חשוב כי במסגרת החילופין יתגוררו התלמידים אצל משפחות מארחות במדינה בה הם מבקרים וישתתפו יחדיו בשיעורים של בית הספר במהלך הביקור.

כמו כן מייחסת נורדריין-ווסטפליה חשיבות רבה לשותפויות עם בתי ספר ברשות הפלסטינית, וזאת על מנת לאפשר היכרות הדדית ולתמוך בחילופין בין צעירים מהרשות הפלסטינית ומנורדריין-ווסטפליה.

אירוע מיוחד היה ביקורה של קבוצת תלמידים פלסטינים בנורדריין-ווסטפליה בשנת 2008, אשר ביקרה בבית ספר מקצועי. גם מביקור זה נוצרה שותפות בין בתי ספר. מדינת המחוז מקדמת שותפויות עם בתי ספר ברשות הפלסטינית במסגרת אותה תוכנית ובאותם תנאים כפי שמתקיימים עם בתי הספר בישראל.


תוכנית זו ותיעוד שותפויות אלה בעמוד הבית offline.nrwisrael.de אינם מתייחסים לשאלת מעמד הרשות הפלסטינית מבחינת החוק הבינלאומי, או לגבי הגבולות העתידיים בין ישראל לשטחים הפלסטינים.

בשיתוף עם