כל המיזמים

חילופין בין איגוד הכדוריד הישראלי לאיגוד הכדוריד הגרמני
מפגשי תחרות ספורט במסגרת חילופי הנוער ישראל-גרמניה


מפגש בין אנשים צעירים מדורטמונד ומנתניה בחודש מרץ 2010
סיור לימוד של צעירים מהעיר דורטמונד (עד גיל 27) עם דגש על חילופי פרספקטיבות לעתיד בקרב בני נוער צעירים


מפגש בין צעירים מנתניה ודורטמונד בחודש ספטמבר 2010
"ליצנות רפואית" מנתניה בביקור בדורטמונד


בניית גשרים 2010 - חילופי נוער ישראל-גרמניה
התוכנית "בניית גשרים - 2010" מכילה שני מפגשים בין צעירים מישראל ומהעיר דורטמונד: בין התאריכים 13-24 באוגוסט 2010 ביקרו החברים מישראל בעיר דורטמונד ובין התאריכים 12-22 באוקטובר 2010 היו החברים מגרמניה בביקור גומלין בישראל


בניית גשרים 2011 - חילופי נוער ישראל-גרמניה
מפגשי הגומלין בין צעירים מישראל ומהעיר דורטמונד ממשיכים גם בשנת 2011

בשיתוף עם