מפגשי נוער בינלאומיים:
תוכנית המפגשים של מדינת המחוז נורדריין-ווסטפליה

בחברה המעוצבת על ידי גלובליזציה והגירה כאחת, מיוחסת משמעות רבה לחיים המשותפים ולחילופין בין תרבויות שונות. מיזמים מעשיים, אשר מקדמים את ההבנה ההדדית ומעבירים את תחושת המשותף לכולנו, עוזרים להקים ולהרחיב את ההבנה -הבין-תרבותית.

אנשים צעירים מקבלים עידוד לערוך חילופין בין-תרבותיים ולומדים להעריך את ערכי החירות הדמוקרטיים של הסדר החברתי הליבראלי. לצד עיצוב האישיות זוכה השגת יכולת בינלאומית ליותר ויותר משמעות עבור אנשים צעירים.

מאז שנת 2009 מוקצב סכום על סך 1.1 מליון יורו לרשות תוכניות קידום לילדים וצעירים עבור מפגשי נוער בינלאומיים מטעם מדינת המחוז במסגרת האמנה עם הצעירים - סכום הגבוה מכל סכום המוענק על ידי מדינת מחוז אחרת בגרמניה.

מפגשי הנוער מסייעים לאנשים צעירים על ידי צבירת ניסיון עם בני גילם במדינות אחרות להכיר טוב יותר את מצבם ואת המקום בו הם נמצאים. מפגשים ושיתוף פעולה חוצי גבולות מציעים אפשרויות וסיכויים לקחת חלק בעיצוב. הם מפגישים בין אנשים.

בשיתוף עם