שיתוף פעולה עם אתר ההנצחה יד ושם

בשנת 2014 חתמה ראש ממשלת נורדריין-וסטפליה, הנהלורה קראפט, במהלך ביקורה בישראל על "הצהרת כוונות משותפת להגברת שיתוף הפעולה" בין ממשלת מדינת-המחוז נורדריין-וסטפליה לבין אתר ההנצחה יד ושם. הצהרת הכוונות מיושמת באופן מוצלח. שיתוף הפעולה עם יד ושם הפך לאינטנסיבי והדוק במיוחד בתחומים הבאים:

 

השתלמות

מדינת-המחוז עובדת עם יד ושם מזה שנים רבות בהשתלמותם של מורים ומורות: פרויקט ההשתלמות למורים "חינוך לאחר אושוויץ" מציע עצמו החל משנת 1988 בשיתוף עם בית הספר הבין-לאומי להוראת השואה, יד ושם, ירושלים. האחראית לפרויקט זה היא מועצת מחוז מינסטר. בנוסף, סיורי לימוד לשופטים ושופטות וכן לתובעים ותובעות נערכו ונערכים על בסיס קבוע.

שיתוף הפעולה בתחומי ההשתלמות הורחב החל משנת 2016 גם לסיורי לימוד לשוטרים ושוטרות עתידיים בדרגת ביניים במהלך הלימודים הגבוהים, ובמסגרת האפשרויות לתוכנית לימודים בהכשרת הסגל הבכיר בשירות המשטרתי באקדמית המשטרה בגרמניה. הסכם בנדון נחתם בידי המשרד לענייני פנים ורשויות מקומיות בדצמבר 2015, המבוסס על הצהרת הכוונות המשותפת עם יד ושם. בנוסף מתוכננים קורסים משותפים במדינת-המחוז נורדריין-וסטפליה מטעם גופי ההכשרה וההשתלמות של המשטרה ויד ושם, בנושאים משטרתיים היסטוריים וכן בסוגיות הקשורות לאתיקה מקצועית.

 

שיתוף פעולה בין אתרי ההנצחה

קבוצת העבודה של עמותת אתרי הזיכרון וההנצחה לקורבנות הנאצים במדינת-המחוז נורדריין-וסטפליה (ע"ר), ביקרה בתמיכתו של המרכז המחוזי להשכלה פוליטית בדצמבר 2015 ביד ושם ובשלושה אתרי הנצחה נוספים בישראל, על מנת להכיר את הגישות הישראליות לעבודת הנצחה. יעד הביקור, שנוצר בעקבות פיתוחם של שיתופי פעולה בין אתרי זיכרון בנורדריין וסטפליה לאתרי הנצחה ישראלים, הושג: לפיכך, אתרי הזיכרון המקומיים יערכו חומרים פדגוגיים יחד עם יד ושם. לשם כך ניתן יהיה להשתמש במקורות הזמינים בנורדריין-וסטפליה, אשר כבר עובדו היטב ונערכו ביחס לפשעי המשטרה הגרמנית בבלרוס בתקופה הנאצית. בנוסף, מתוכנן כנס מתודי ישראלי-גרמני ללימודי היסטוריה בין-אתניים באתרי זיכרון והנצחה.

 

שילוב יד ושם בחילופי נוער במסגרת בית ספרית ובמסגרת בלתי פורמלית / שיתופי פעולה בעבודה חינוכית


המיניסטריון לבתי ספר וללימודי המשך החל להעניק משנת 2015 מימון מיוחד לתלמידים ותלמידות, אשר במסגרת תוכנית חילופין לוקחים חלק בתוכנית ביקור באתר ההנצחה יד ושם. בנוסף, גם במסגרת תכניות חילופין בלתי-פורמליות ניתן להיעזר בשירותיו של יד ושם.

החומרים הפדגוגיים שאותם יד ושם מפתח ומוציא לאור כבר הוצגו בכנס בנושאי חינוך וכן במהלך סדנה שנערכה בפני מחנכים ומחנכות מקומיים שלמדו את הנושא.


שותפויות החינוך של מדינת-המחוז נורדריין-וסטפליה הורחבו לשותפות "בתי ספר – אתרי הנצחה וזיכרון". גם כאן, שיתוף הפעולה ההדוק עם יד ושם וכן התמיכה בסיורי בתי ספר אל מקומות למידה הנמצאים מחוץ לכתליו מהווים מטרה מועדפת.


פרויקט בית ספר שותף יד ושם / ICHEIC

החל מחודש מארס 2013 עומדת לרשות מסיימי סמינר ההשתלמות למורים "חינוך לאחר אושוויץ" האפשרות, ליצור שותפות בית ספרית בין בית ספרם לבית הספר הבין-לאומי להוראת השואה יד ושם.

 

בשיתוף עם